برچسب: تفکیک اراضی

افراز زمین

ضوابط تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) در طرح تفصیلی

تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) تفکیک یا افراز اراضی و املاک ، ضمن رعایت مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (28/۰۲/1390) و دستورالعمل اصلاحی ماده ۱۴ قانون زمین شهری ( 03/۰4/۱۳۹۸) در زیر پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، و در سایر […]