برچسب: حریم مخازن آب

آیین نامه حریم مخازن ،تاسیسات آب ، کانالهای آبی و زهکشی

ماده ۱ – مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهای عمومی و آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ، مستحدثاتی هستند که به منظور آبرسانی ، سالم سازی ، زمین ها یا انتقال آب ایجاد شده یا یا می‌شوند. ماده ۲ – حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانال های عمومی آبرسانی ، آبیاری و زهکشی با […]