برچسب: رمپ معلول

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی – حرکتی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی در این مقاله میخوانید: تعریف معلول جسمی – حرکتی تعریف تجهیزات شهری تعریف رامپ پله تعریف رامپ جدول تعریف سطح شیبدار تعریف ساختمان عمومی تعریف مسطح و هموار تعریف لغزنده تعریف واحد مسکونی قابل دسترس دلیل انتخاب صندلی چرخدار ضوابط طراحی فضای شهری ضوابط پیش […]