برچسب: سازمان منطقه آزاد چابهار

شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

طرح تفصیلی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد را به ۹ بخش با عملکرد های مختلف تقسیم نموده است. پیکره هفتم از این تقسیم بندی، به صنایع متوسط، کوچک و انبارها اختصاص یافته است و بر همین اساس و در راستای اجایی و عملیاتی آن، شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار در دهه ۷۰ پایه گذاری گردید. لیکن به دلایلی، در گذشته این اراضی صنعتی چندان مورد توجه قرار نگرفت […]