برچسب: سازمان نوسازی شهر تهران

خیابان های محله فتح تهران

دفتر توسعه محله فتح واقع در منطقه ۹ شهرداری تهران

دفتر تسهیلگری در بافت های صنعتی محله فتح راه اندازی وتاسیس دفتر توسعه محله‌ای فتح در کلانشهر تهران واقع در بافت صنعتی و کارگاهی و تغییر رویکرد و خط مشی سازمان نوسازی شهر تهران از موضوعات نوسازی محلات مسکونی به مبحث توسعه در محلات؛ فرصت مناسبی برای شناسایی بهتر و دقیق تر عرصه های کار […]