برچسب: سودآوری اقتصادی

توجیه اقتصادی و امکان‌سنجی مالی پروژه مسکونی - نقشه جانمایی

طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان‌سنجی مالی پروژه مسکونی دریان ساز

مطالعات طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان سنجی مالی مطالعات طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان سنجی مالی برای پروژه دریان ساز از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ملت تعریف گردید. این پروژه برای رسیدن به بیشترین بازده مالی و اقتصادی در قالب ساخت یک مجتمع مسکونی تعریف گردید. پروژه در منطقه 2 شهرداری تهران […]