برچسب: شرح خدمات تهیه طرح برنامه شهری

شرح خدمات انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن

قرارداد تیپ ۱۲ – پیوست شماره ۲ – انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن   ۱- بررسی کل منطقه ۲- بررسی حوزه نفوذ ۳- بررسی و شناخت شهر ۴- تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها ۵- تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر […]