برچسب: شهر مسجدسلیمان

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مسجد سلیمان - نقشه کاربری اراضی محدوده بافت فرسوده

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مسجد سلیمان

محدوده بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان، در ۲۰ محله از ۲۵ محله شهر و به صورت پهنه های منفصل و پراکنده از شمالی ترین تا جنوبی ترین بخش شهر پراکنده است. بر اساس آمار مربوط به سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت ساکن در این محدوده، ۵۰۵۸۴ نفر برآورد شده که معادل ۵۰ درصد از جمعیت کل شهر […]