برچسب: ضوابط طرح تفصیلی تهران

بافت فرسوده

ضوابط بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کلیه بافت های فرسوده شهر، واقع در پهنه های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آن ها در نقشه های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه بندی ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح تفصیلی، الزامی است. تا زمان تهیه، تصویب و […]

ضوابط باغ شهر

ضوابط حفظ میراث طبیعی شهر (کاربری باغ و مزروعی) در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوبه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 20/۰۴/1388) و مفاد آیین نامه اجرایی آن (مصوبه […]

بنای تاریخی شهر تهران

ضوابط میراث تاریخی شهر در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث تاریخی شهر حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کليه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم، دربر می گیرد. ضوابط ساخت و ساز آثار و محوطه های تاریخی ثبت […]

پارکینگ داخلی

ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلی

تامین پارکینگ تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه ی پهنه ها طبق جداول این سند الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها، منوط به تأمین پارکینگ های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و […]

مسیر دوچرخه سواری در طرح تفصیلی

ضوابط شبکه معابر و دسترسی در طرح تفصیلی

تعاریف شبکه معابر و دسترسی تعاریف و مفاهیم شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی در طرح تفصیلی تهران به قرار زیر است: جاده کمربندی جاده ای است حلقوی شکل که ترافیک عبوری سریع میان مناطق مختلف شهری را به یکدیگر تأمین می نماید. عرض معمول کمربندی های شهر معادل ۷۶ متر در نظر گرفته می […]

افراز زمین

ضوابط تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) در طرح تفصیلی

تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) تفکیک یا افراز اراضی و املاک ، ضمن رعایت مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (28/۰۲/1390) و دستورالعمل اصلاحی ماده ۱۴ قانون زمین شهری ( 03/۰4/۱۳۹۸) در زیر پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، و در سایر […]

تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

ضوابط تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

“تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، متناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عرض معبر همجوار است. تبصره: تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه های حفاظت (G) به جزء زیرپهنه های باغات و […]

ضوابط اراضی ذخیره توسعه

ضوابط اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری در طرح تفصیلی

اراضی ذخیره توسعه چیست ؟ در هر یک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (G , M , S , R ) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه پهنه بندی […]