برچسب: طرح امکانسنجی

طرح توجیهی فنی اقتصادی

امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی

امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی یا Feasibility Study طرحی است که به سرمایه‌گذار راهنمایی میکند که چگونه سرمایه خود را برای رسیدن به بالاترن بهره‌وری سرمایه‌گذاری نماید. در این طرح و گزارش، برای یافتن بیشترین بهره‌وری و با توجه به عواملی چون، زمان، ریسک پذیری، بازگشت سرمایه، رقابت […]

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی( تهیه طرح توجیهی ) ۱ -شناخت اجمالی و موقعیت کلی پروژه ۱-۱ -انجام هماهنگی های لازم با مالک جهت اخذ اسناد پروژه به ویژه وصول تصاویر اسناد مثبته : سند مالکیت، آراء – نوعیت ملک- موات، دایر و بایر، باغ ، آراء قضائی و … . ۱-۲ -طرح موضوع درخواست به […]