برچسب: طرح امکان سنجی ساختمان

طرح توجیهی ساختمان

مطالعات امکان سنجی حوزه صنعت ساختمان

در واقع مطالعات مربوط به طرح امکان سنجی حوزه صنعت ساختمان، تمام ریز جزئیات مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز و همچنین بازآفرینی شهری را مورد بررسی قرار می‌دهد. با در دست داشتن طرح توجیهی شهرداری، می‌توانید برای دریافت مجوز‌های لازم اقدام نمایید. در حقیقت تمامی موسسات مربوطه با تکیه بر اطلاعات موجود در این […]