برچسب: طرح تفصیلی دستجرد

طرح توسعه و عمران - جامع - و طرح تفصیلی شهر نراق - کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع و طرح تفصیلی شهر دستجرد

جمعیت موجود حدود ۱۵۰۰ نفر است افق طرح سال ۱۴۰۰ و ظرفیت جمعیت‌ پذیری آن ۵۰۰۰ نفر است. تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ محله است سطح حریم شهر برابر با ۴۵۰ هکتار یعنی معادل ۱٫۶۴ برابر سطح شهر است. تراکم خالص ۵۷۰ و تراکم ناخالص جمعیتی آن ۱۸ نفر در هکتار است. شهر دستجرد در […]