برچسب: طرح تفصیلی

پهنه های شهرداری

پهنه های شهرداری چیست؟

پهنه بندی شهری اصطلاحی است که اراضی موجود در سطح شهر را بر اساس کارکردشان به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌کند. بر این اساس، پهنه های شهرداری تعریف می‌گردند تا از تداخلات غیر ضروری زمین‌ها جلوگیری شود و یک ساختار یکپارچه و منسجم در سطح شهر فراهم گردد. پهنه های شهرداری چیست؟ برای درک بهتر پهنه […]

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری چگونه انجام می شود؟

استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری از طریق سامانه “تهران مپ” و “تهران من” صورت می‌گیرد. در این مقاله به طور کامل مراحل لازم برای استعلام طرح تفصیلی از سامانه شهرداری شرح داده شده است. به طور کلی طرح تفصیلی جزئی از طرح جامع شهری می‌باشد که به مدیریت هر چه بهتر و یکپارچه‌تر اراضی […]

بافت فرسوده

ضوابط بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کلیه بافت های فرسوده شهر، واقع در پهنه های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آن ها در نقشه های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه بندی ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح تفصیلی، الزامی است. تا زمان تهیه، تصویب و […]

ضوابط باغ شهر

ضوابط حفظ میراث طبیعی شهر (کاربری باغ و مزروعی) در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوبه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 20/۰۴/1388) و مفاد آیین نامه اجرایی آن (مصوبه […]

بنای تاریخی شهر تهران

ضوابط میراث تاریخی شهر در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث تاریخی شهر حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کليه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم، دربر می گیرد. ضوابط ساخت و ساز آثار و محوطه های تاریخی ثبت […]

پارکینگ داخلی

ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلی

تامین پارکینگ تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه ی پهنه ها طبق جداول این سند الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها، منوط به تأمین پارکینگ های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و […]

مسیر دوچرخه سواری در طرح تفصیلی

ضوابط شبکه معابر و دسترسی در طرح تفصیلی

تعاریف شبکه معابر و دسترسی تعاریف و مفاهیم شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی در طرح تفصیلی تهران به قرار زیر است: جاده کمربندی جاده ای است حلقوی شکل که ترافیک عبوری سریع میان مناطق مختلف شهری را به یکدیگر تأمین می نماید. عرض معمول کمربندی های شهر معادل ۷۶ متر در نظر گرفته می […]

افراز زمین

ضوابط تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) در طرح تفصیلی

تفکیک، افراز و تجمیع قطعات (پلاک ها) تفکیک یا افراز اراضی و املاک ، ضمن رعایت مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (28/۰۲/1390) و دستورالعمل اصلاحی ماده ۱۴ قانون زمین شهری ( 03/۰4/۱۳۹۸) در زیر پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، و در سایر […]

تراکم و سطح اشغال بنا

ضوابط سطح اشغال و مکان استقرار بنا (توده گذاری) در طرح تفصیلی

سطح اشغال چیست و چه ضوابطی دارد ؟ در کلیه پهنه های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیربنای مفید و غیر مفید مشاعات در هر طبقه بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است. در محدوده هایی از زیرپهنه های فعالیت (محورها و گستردهای تجاری، اداری و خدمات) و مختلط (تجاری، اداری […]

تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

ضوابط تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

“تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، متناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عرض معبر همجوار است. تبصره: تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه های حفاظت (G) به جزء زیرپهنه های باغات و […]

ضوابط اراضی ذخیره توسعه

ضوابط اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری در طرح تفصیلی

اراضی ذخیره توسعه چیست ؟ در هر یک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (G , M , S , R ) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه پهنه بندی […]

پهنه حفاظت سبز و باز G

ضوابط استفاده از اراضی در پهنه حفاظت سبز و باز G طرح تفصیلی

پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت هایی از محدوده شهر است، که عرصه های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه های حفاظت ویژه را در بر می گیرد. با توجه به نقش و اهمیت این پهنه در ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهری تهران، […]