برچسب: طرح توجیهی مالی اقتصادی

مطالعات اقتصادی

تفاوت مطالعات مالی و مطالعات اقتصادی

در این مقاله به بررسی تفاوت مطالعات مالی و مطالعات اقتصادی می پردازیم و شما را با مفهوم آن آشنا خواهیم کرد. زمانی که مطالعات امکان سنجی و مطالعات بازار تکمیل گردید به تعیین امکان سنجی مالی و اقتصادی می‌پردازیم. بررسی تفاوت مطالعات مالی و مطالعات اقتصادی هدف نخست طرح توجیهی برای مدل سازی مالی […]