برچسب: طرح توجیهی کمیسیون ماده 5

طرح توجیهی افزایش تراکم ساختمانی

طرح توجیهی افزایش طبقات پروژه امانیه برای ارائه به شهرداری

معرفی اولیه پروژه طرح توجیهی افزایش طبقات برای ارائه به شهرداری این طرح توجیهی به بررسی افزایش طبقات ساختمانی در قطعه زمینی در شهر تهران می پردازد که در منطقه یک شهرداری تهران و محدوده چهارراه پارک وی (محله امانیه) واقع شده است و مساحت زمین پروژه بر اساس سند ۱۱۲۵ متر مربع بود. بر […]