برچسب: طرح جامع شهر ضیاءآباد

طرح جامع شهر خرمدشت - نقشه کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع شهر ضیاءآباد

جمعیت موجود شهر حدود ۸۸۰۰ نفر است افق طرح جامع سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش‌بینی شده ۱۲۰۰۰ نفر است نرخ رشد برای افق طرح ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده است تراکم ناخالص جمعیتی ۳۵ نفر و تراکم خالص آن حدود ۹۰ نفر در هکتار است ویژگی خالص آن باغ شهر بودن و شهرت باغات گردوی آن […]