برچسب: طرح جامع گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع نمونه گردشگری تعاریف و معیارها : منطقه نمونه گردشگری ، محدوده منطقه نمونه گردشگری، حوزه نفوذ کلان منطقه نمونه   شرح خدمات بخش اول – کلیات (ضرورت‌ها، روش شناسی و مبانی نظری) – طرح مساله – اهداف – ضرورت – ماهیت و مقیاس طرح – موقعیت مکانی طرح – ماهیت […]