برچسب: طرح هادی روستای پلنگ‌آباد علیا

طرح هادی روستای پلنگ‌آباد علیا - کاربری اراضی پیشنهادی

طرح هادی روستای پلنگ‌آباد علیا

این روستا با اقلیمی معتدل و مرطوب روستایی جلگه‌ای محسوب می‌گردد که روستایی که دارای رشد جمعیتی مثبتی بوده به نحوی که برآورد می‌گردد جمعیت آن از ۲۴۳ نفر در سال ۸۹ به ۴۱۸ نفر در سال ۹۹ برسد و در ۱۹ کیلومتری تنکابن و ۴ کیلومتری نشتا (مرکز بخش) قرار دارد. باغات این روستا […]