برچسب: طرح های دولتی

قانون تعیین وضعیت املاک در طرح دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک در طرح دولتی و شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها ، نهاد ها ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت […]