برچسب: منطقه آزاد چابهار

لجستیک پارک چابهار

امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی لجستیک پارک منطقه آزاد چابهار

مجموعه‎ لجستیک پارک، مجموعه‎ای متشکل از نگهداری، انبار و حمل و نقل کالا به همراه سایر عملکردهای پشتیبان مانند پارکینگ خودروهای سنگین، سرویس و نگهداری خودروهای سنگین است. این مجموعه‎ها به همراه تیر پارک‎ها، از حلقه‎های زنجیره ترانزیت کالا در هر کشوری هستند.