برچسب: نرخ تنزیل

نرخ بهره در طرح توجیهی

تفاوت نرخ بهره و نرخ تنزیل در طرح های توجیهی چیست ؟

در این مقاله می خواهیم در رابطه با نرخ بهره و نرخ تنزیل صحبت کنیم و تفاوت های این دو با هم را بررسی نماییم و میزان اثرگذاری و رابطه آنها را بر روی طرح توجیهی بررسی نماییم. نرخ بهره چیست نرخ بهره می تواند بر‌ تصمیمات پولی در طرح توجیهی شما اثرگذار باشد. هرچقدر […]

نرخ تنزیل در طرح توجیهی

نحوه محاسبه نرخ تنزیل در طرح های توجیهی چگونه است ؟

بررسی تنزیل تنزیل را می توان یک روش برای تخمین زدن جریان وجه نقد دانست. این وجوه نقد را می توان در یک زمان مشخص در آینده برداشت کرد. اساس این روش بر روی یک جمله بنا شده است و آن جمله این است که، هر یک ریال امروز خیلی بیشتر از یک ریال فردا […]