اردیبهشت 21 1395 ۰نظر
آرش هاشم زاده

آرش هاشم‌ زاده همایونی

کارشناس ارشد طراحی شهری

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد طراحی شهری،
کارشناس معماری

سوابق حرفه ای:

– همکاری در پروژه‌های طراحی شهری محور طالقانی و امام خمینی (بم)
– همکاری در طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (ساری، باقرشهر، خمین، کرمان و بابل)
– مطالعات شناخت در امکان ‌سنجی پروژه‌های خیابان مقدس اردبیلی، دریان سازه، لتمان کن، سلمانشهر و عباس‌آباد
– مدیر هماهنگی مسابقه طراحی سردر و طراحی حجمی مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان
– طراحی آماده ‌سازی باغ عالیخانی و باغ لبنانی شهر ملارد
– طراحی بافت با ارزش روستای حیدره دارالامام همدان