اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکی

مسئول بخش طراحی شهری

– همکاری در طراحی شهری محور زیارتی ـ فرهنگی شهر قم (حرم ـ جمکران)
– مدیر هماهنگی و کنترل کیفی در «طرح جامع مکانیابی مراکز پستی و توسعه ساختمانهای آن در ایران»
– همکاری در طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (محور نواب و طبرسی)، مشهد
– همکاری در طرح ساماندهی و بهسازی منطقه قیطریه و چیذر
– مدیر و مسئول هماهنگی و کنترل کیفی در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر ساری، کرمان و مسجدسلیمان و ….