اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
افشین خاکی

افشین خاکی نجف آبادی

کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی

• مجری طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان، دفتر مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 18 تهران، درحال اجرا.
• همکاری در طرح پژوهشی اهميتوجايگاهفيلمكوتاهدركشورهايمختلفجهان (باتاكيدبرمخاطبشناسيفيلمكوتاهدرايران و جهان(، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1393.
• مجری طرح محله محور ارتقائ کیفیت زندگی بانوان، محلات ناحیه 2 شهرداری منطقه 11، اداره امور بانوان شهرداری منطقه 11 شهر تهران، 1393.
• همکاری در طرح اقشار آسیب پذیر ایران، سرفصل حوادث طبیعی و حادثه دیدگان، موسسه غیردولتی رحمان، 3-1392.
• همکاری در طرح اقشار آسیب پذیر ایران، سرفصل بی/بد‌سرپرستی و کودکان بی/بدسرپرست و کودکان فراری، موسسه غیردولتی رحمان، 3-1392.
• مجری طرح محله محور سبک زندگی بانوان، اداره امور بانوان شهرداری منطقه 11 شهر تهران، 1392.
• مجری طرح محله محور ارتقائ کیفیت زندگی بانوان، اداره امور بانوان شهرداری منطقه 11 شهر تهران، 1391.
• مدیر طرح پژوهشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی بازار میوه و تره‌بار محلات شوش- مظاهری و قیامدشت، شهرداری منطقه 15 شهر تهران، 1391
• همکار اصلی طرح پژوهشی ارزيابي تأثير سياست‌هاي جديد بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، مجری دکتر منوچهر محمدی، تابستان و پاییز 1390.
• مجری طرح پژوهشی کاربردی ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی فعالیت ایستگاه¬های پردازش پسماندهای خشک منطقه 7 شهر تهران، دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری منطقه 7، بهار 1390.
• مدیر طرح پژوهشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی معابر معلولین و جانبازان منطقه 15، دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری منطقه 15، مجری دکتر سامال عرفانی، زمستان 1389.
• همکار اصلی طرح پژوهشی تغییرات آمار بی کاری کشور در 20 سال اخیر (مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران) ، مجری دکتر مریم نهاوندی، 1389-1390.