خرداد 17 1401 0اظهار نظر
بهروز خیشابه

بهروز خیشابه

مهندس معمار با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در رشته معماری ، طراحی داخلی و معماری پایدار، تدریس در دانشگاه و فعالیت در سازمان نظام مهندسی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد قزوین
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز

 

سوابق شغلی:

طراح ارشد پروژه های معماری
مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی استان تهران
مدرس دانشگاه اوج
مدرس دانشگاه پارسه