مرداد 06 1398 0اظهار نظر
سمانه محمدی

سمانه محمدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی شهرسازی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
پروانه اشتغال شهرسازی پایه سه سازمان نظام مهندسی و ساختمان

سوابق حرفه‎ای:

دبیر کارگروه تخصصی “تعیین محدوده‌های هدف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران”- وزارت راه و شهرسازی-1392
مسئول واحد شهرسازی شرکت عمران و مسکن سازان مازندران-1394
همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران از ابتدای سال 1391 تا آبان 92
تهیه طرح های هادی روستایی
پروژه بازطراحی مجموعه مسکونی ساحلی دانشگاه امام جعفر صادق
مدیر اجرایی پروژه راهبردی سیما و منظر شهر تهران- اداره کل و معماری و ساختمان شهرداری تهران- مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران
کارشناس ناظر طرح “تدوین سند راهبردی طراحی نما برای ساختمانهای با اهمیت شهر تهران بر اساس اصول و مبانی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی- اداره کل معماری و ساختمان- شهرداری تهران
کارشناس پروژه “تدوین و چاپ کتاب بناهای مذهبی شهر بم پس از زلزله -” بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تدوین گزارش عملکرد دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران- وزارت راه و شهرسازی-1392
ترجمه و صفحه آرایی بروشور UNHABITAT – شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران- 1394
مستندسازی پروژه‌های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در استان مازندران-1394
پروژه تهیه نقشه تداخل بافت‌های فرسوده، سکونتگاهی و تاریخی در 78 شهر ایران- دفتر نظارت بر تهیه طرح‌ها- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران”- وزارت راه و شهرسازی
طراحی کفسازی بلوار هفت تیر مشهد- شهرداری مشهد-
تدوین RFPهای طرح راهبری سیما و منظر شهر تهران
برگزاري نشست‌هاي تخصصي معماري اسلامي-ايراني در راستاي شناخت مفهوم معماري ايراني اسلامي
برگزاي دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تخصصي مصالح استاندارد نماي ساختمان‌ها در راستاي فرهنگ‌سازي و ترويج استفاده از مصالح استاندارد
مشارکت در طراحی و باززنده سازی بافت قدیم میبد- سازمان میراث فرهنگی یزد
مشارکت در پروژه طراحی محور پیاده گردشگری مسجد جامع شهر یزد
مشارکت در طرح ساختاری-راهبردی شهر تفت

سوابق علمی، پژوهشی:

ترجمه کتاب ” مقدمه‌ای بر طراحی سایت‌های مسکونی- انتشارات علم معمار، زیر نظر دکتر علی غفاری-1393
برگزیدۀ جایزۀ کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی- 91-93
ترجمه و تألیف کتاب در جستجوی حیات شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران-تهران، 1393- با همکاری دکتر محمدسعید ایزدی
ترجمه و و تألیف کتاب طبقه بندی فضاهای عمومی معاصر، شرکت عمران و مسکن سازان ایران،1393
ترجمه مقاله دو بخشی کرمونا تحت عنوان ” contemporary public space” از URBAN DESIGN JOURNAL-2013
تدوین مقاله “ریشه یابی سبزراه ها در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی” اولین همایش معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی تبریز
تدوین مقاله ” comporative analysis territory principle in new & historic neighbourhoods”- – قبرس
تدوین مقاله ” شیوه های مدیریت فضاهای عمومی معاصر” اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار)چالشها و فرصتها(
تدوین مقاله پایداری و تاب آوری: دو روی یک سکه، سومین همایش جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار،1394

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد 44 تهران
تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی پردیسان، گروه شهرسازی
تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل، گروه معماری و شهرسازی
تدریس در دانشگاه آزاد تهران