اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازان

مدیر پروژه

– همکاری در تهیه طراحی منظر شهری محله صابون‌ پزخانه تهران، همکاری در تهیه طرح تفصیلی منطقه 12
– طرح آماده‌سازی باغ گیلاس و عالیخانی (ملارد)
– مدیر طرح طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بابل، خمین، باقرشهر
– طرح بهسازی روستای با ارزش حیدره دارالامام همدان