مرداد 06 1398 0اظهار نظر
فضه بابادوست

فضه بابادوست

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد برنامه‎ریزی شهری

 

سوابق حرفه‎ای:

طرح جامع

طرح تفصیلی

طرح بهسازی بافت فرسوده

طرح هادی روستایی

طرح های پژوهشی دانشگاهی

طرح مکانیابی