اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
لیلا صداقت نژاد

لیلا صداقت نژاد

مسئول مطالعات اقتصادی

سوابق حرفه‎ای:

– کارشناس اقتصادی طرح منظر شهری خاک سفید تهران

– کارشناس اقتصادی طرح بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر کاشمر، کرمان، اسفراین، بابل، ساری، باقرشهر و …..

– کارشناس اقتصادی طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر کاشمر، کرج، سبزوار

– کارشناس ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های امکان‌ سنجی الهیه، شهاب، جمشیدیه، لتمان‌کن و ….

– کارشناس اقتصادی طرح جامع شهرهای دستجرد، الیگودرز و نورآباد و ….

– کارشناس اقتصادی طرح جامع گردشگری نارین قلعه میبد و ….