اسفند ۲۶ ۱۳۹۷ 0نظر
نرگس محرابیان

نرگس محرابیان

کارشناس شهرسازی دفتر نوسازی محله

 

 

کارشناس علوم سیاسی – سال ۱۳۸۳

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – سال ۱۳۹۱