بایگانی‌ها: همکاران

فضه بابادوست

فضه بابادوست

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد برنامه‎ریزی شهری   سوابق حرفه‎ای: طرح جامع طرح تفصیلی طرح بهسازی بافت فرسوده طرح هادی روستایی طرح های پژوهشی دانشگاهی طرح مکانیابی

سمانه محمدی

سمانه محمدی

سوابق تحصیلی: کارشناسی شهرسازی کارشناسی ارشد طراحی شهری پروانه اشتغال شهرسازی پایه سه سازمان نظام مهندسی و ساختمان سوابق حرفه‎ای: دبیر کارگروه تخصصی “تعیین محدوده‌های هدف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران”- وزارت راه و شهرسازی-1392 مسئول واحد شهرسازی شرکت عمران و مسکن سازان مازندران-1394 همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و […]

علی فرامرزی

علی فرامرزی

مسئول دفتر نوسازی محله مسئول دفتر نوسازی محله     کارشناس ماده  100 تهیه طرح‎های جامع و تفصیلی کارشناس تهیه طرح های نوسازی بافت فرسوده تهیه طرح های هادی روستایی مدیر فنی و اجرایی و راهبر دفاتر نوسازی محلی

فاطمه ایزدی فرد

فاطمه ایزدی فر

کارشناس اجتماعی سوابق تحصیلی: کارشناس اجتماعی دفتر نوسازی   سوابق حرفه ای: کارشناسی علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1393 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – رزنامه ریزی توریسم 1396

نرگس محرابیان

نرگس محرابیان

کارشناس شهرسازی دفتر نوسازی محله     کارشناس علوم سیاسی – سال 1383 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – سال 1391

محرم نوروزی

محرم نوروزی

مشاور پروژه‌های شهرسازی سوابق حرفه ای: – کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه‌ ناحیه‌ای استان‌های هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد و کردستان – کارشناس و تسهیلگر اجتماعی ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی شهرستان‌های اهواز، شوش و شوشتر – 0کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته روستایی بخش خورو بیابانک و پادنا […]