مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

آیین نامه حریم مخازن ،تاسیسات آب ، کانالهای آبی و زهکشی

آیین نامه حریم مخازن ،تاسیسات آب ، کانالهای آبی و زهکشی

Version
Download ۷۴
Total Views ۳۰۰
Stock
File Size ۷۶٫۰۹ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
Download

ماده ۱ - مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهای عمومی و آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ، مستحدثاتی هستند که به منظور آبرسانی ، سالم سازی ، زمین ها یا انتقال آب ایجاد شده یا یا می‌شوند.

ماده ۲ - حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانال های عمومی آبرسانی ، آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر می‌باشد. این حریم از منتهی الیه دیواره آنها است.
ظرفیت کانالهای مستخدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی :
۱- آبدهی (دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱۲ متر
۲- آبدهی (دبی) از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۸ متر
۳- آبدهی (دبی) از ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۶ متر
۴- آبدهی (دبی) از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۴ متر
۵- آبدهی (دبی) از ۱۵۰ لیتر تا ۲ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱ تا ۲ متر
۶- آبدهی (دبی) کمتر از ۱۵۰ لیتر در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱متر

ماده ۳ – حریم لوله آبرسانی با قطر ۵۰۰ میلی متر در کل ۶ متر (۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
۱- حریم لوله از ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر در کل ۶ متر (۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
۲- حریم لوله از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر در کل ۱۰ متر (۵ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
۳- حریم لوله از ۱۲۰۰ میلیمتر به بالا در کل ۱۲ متر (۶ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

سایر تبصره ها و بند ها در دانلود