خدمات

امکان سنجی

طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی ، طرح و برنامه‌ای است که به بررسی طرح در ابعاد مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی می‌پردازد

Taghir Karbari New Size

طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری طرحی است که نیازمند به بررسی کامل شرایط پروژه دارد. کارشناسان شهرسازی و معماری…

1

طراحی، ساخت و بهره برداری از یک ویلا باید حتما توسط یک تیم با تجربه و منسجم و هماهنگ و با برنامه ریزی دقیق و انجام پذیرد.

طرح توجیهی کمیسیون ماده پنج

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی برای شهرداری یک طرح توجیهی فنی بر اساس مطالعات شهرسازی است که مالکان یا سرمایه گذاران بر اساس نیاز و …

طرح توجیهی افزایش طبقات

طرح امکان سنجی و توجیهی فنی افزایش طبقات برای ابنیه داخل محدوده طرح تفصیلی شهرداری، جزو طرح های خاصی است که نمیتوان صرفا آن را یک طرح …

Feasibility Study Project

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی (به انگلیسی Feasibility Study) عبارت است از مجموعه مطالعات و محاسباتی که برای پیاده سازی یک ایده …

طرح آماده سازی زمین

طرح آماده‎ سازی زمین در واقع طرح اجرایی، از پیشنهادات طرح‎های جامع و تفصیلی است. در طراحی طرح آماده سازی، مهندسان شهرسازی در کنار …

طراحی شهرک صنعتی

طراحی شهرک صنعتی در دو مرحله اصلی مورد مطالعه و طراحی قرار می‎گیرد. در مرحله اول کلیات طرح پهنه بندی، شبکه معابر به دست می‏آید و در مرحله دوم …

طرح جامع شهرک

هدف اصلی احداث شهرک های مسکونی تامین مسکن اقشار مختلف درآمدی است. شهرک ها بر اساس جامعه هدفی که شهرک برای آن ساخته می شود …

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با سابقه طولانی در طراحی انواع کاربری‎های عمومی، این توانایی را دارد تا کلیه گام‎های طراحی طراحی این مجتمع ها در …

طراحی لجستیک پارک

در گام نخست، طرح امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی تهیه می‌شود. در این مرحله با نیازسنجی و بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور و منطقه همچنین شرایط …

Shopping Center 370x250

شرح خدمات طراحی مجتمع تجاری، بر اساس بخشنامه های تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شرح خدمات کارهای عمومی ساختمان) است.

blankسوالی دارید ؟

مستقیم از خودمان بپرسید ! آماده پاسخگویی هستیم