خدمات

امکان سنجی

طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی ، طرح و برنامه‌ای است که به بررسی طرح در ابعاد مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی می‌پردازد

Taghir Karbari New Size

طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری طرحی است که نیازمند به بررسی کامل شرایط پروژه دارد. کارشناسان شهرسازی و معماری…

طرح توجیهی کمیسیون ماده پنج

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی برای شهرداری یک طرح توجیهی فنی بر اساس مطالعات شهرسازی است که مالکان یا سرمایه گذاران بر اساس نیاز و …

طرح توجیهی افزایش طبقات

طرح امکان سنجی و توجیهی فنی افزایش طبقات برای ابنیه داخل محدوده طرح تفصیلی شهرداری، جزو طرح های خاصی است که نمیتوان صرفا آن را یک طرح …

Feasibility Study Project

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی (به انگلیسی Feasibility Study) عبارت است از مجموعه مطالعات و محاسباتی که برای پیاده سازی یک ایده …

طرح آماده سازی زمین

طرح آماده‎ سازی زمین در واقع طرح اجرایی، از پیشنهادات طرح‎های جامع و تفصیلی است. در طراحی طرح آماده سازی، مهندسان شهرسازی در کنار …

طراحی شهرک صنعتی

طراحی شهرک صنعتی در دو مرحله اصلی مورد مطالعه و طراحی قرار می‎گیرد. در مرحله اول کلیات طرح پهنه بندی، شبکه معابر به دست می‏آید و در مرحله دوم …

طرح جامع شهرک

هدف اصلی احداث شهرک های مسکونی تامین مسکن اقشار مختلف درآمدی است. شهرک ها بر اساس جامعه هدفی که شهرک برای آن ساخته می شود …

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با سابقه طولانی در طراحی انواع کاربری‎های عمومی، این توانایی را دارد تا کلیه گام‎های طراحی طراحی این مجتمع ها در …

طراحی لجستیک پارک

در گام نخست، طرح امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی تهیه می‌شود. در این مرحله با نیازسنجی و بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور و منطقه همچنین شرایط …

Shopping Center 370x250

شرح خدمات طراحی مجتمع تجاری، بر اساس بخشنامه های تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شرح خدمات کارهای عمومی ساختمان) است.

blankسوالی دارید ؟

مستقیم از خودمان بپرسید ! آماده پاسخگویی هستیم