امکان سنجی

طرح امکان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی

طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی ، طرح و برنامه‌ای است که به بررسی طرح در ابعاد مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی می‌پردازد

طرح توجیهی کمیسیون ماده پنج

طرح توجیهی و امکان سنجی برای کمیسیون ماده پنج شهرداری

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی برای شهرداری یک طرح توجیهی فنی بر اساس مطالعات شهرسازی است

تغییر کاربری

طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین

طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری طرحی است که نیازمند به بررسی کامل شرایط پروژه دارد. کارشناسان شهرسازی و معماری…

طرح توجیهی افزایش طبقات

طرح توجیهی افزایش طبقات و افزایش تراکم ساختمانی در محدوده شهرداری

طرح امکان سنجی و توجیهی فنی افزایش طبقات برای ابنیه داخل محدوده طرح تفصیلی شهرداری، جزو طرح های خاصی است که نمیتوان صرفا آن را یک طرح …

طرح آماده سازی زمین

طرح آماده سازی زمین

طرح آماده‎ سازی زمین در واقع طرح اجرایی، از پیشنهادات طرح‎های جامع و تفصیلی است. در طراحی طرح آماده سازی، مهندسان شهرسازی در کنار سایر مهندسان طرح آماده سازی را با طراحی کلیه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز طراحی می‎کنند.

طراحی شهرک صنعتی

طراحی شهرک صنعتی

طراحی شهرک صنعتی در دو مرحله اصلی مورد مطالعه و طراحی قرار می‎گیرد. در مرحله اول کلیات طرح پهنه بندی، شبکه معابر به دست می‏آید و در مرحله دوم طرح، تدقیق می‌شود و در مقیاس اجرایی، ارائه می‌شود.

طرح جامع شهرک

طرح جامع شهرک

هدف اصلی احداث شهرک های مسکونی تامین مسکن اقشار مختلف درآمدی است. شهرک ها بر اساس جامعه هدفی که شهرک برای آن ساخته می شود ضوابط مختلفی را دارا هستند به عنوان نمونه، برای اقشار با درآمد …

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با سابقه طولانی در طراحی انواع کاربری‎های عمومی، این توانایی را دارد تا کلیه گام‎های طراحی طراحی این مجتمع ها در کنار سرمایه گذاران را همراهی نماید.

طراحی لجستیک پارک

طراحی لجستیک پارک

در گام نخست، طرح امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی تهیه می‌شود. در این مرحله با نیازسنجی و بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور و منطقه همچنین شرایط مالی سرمایه گذار و همچنین پتانسیل‎های اقتصادی منطقه، این مطالعات تهیه می‍شود.

Shopping Center 370x250

طراحی مجتمع تجاری

شرح خدمات طراحی مجتمع تجاری، بر اساس بخشنامه های تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شرح خدمات کارهای عمومی ساختمان) است. این شرح خدمات کلیه خدمات ارائه شده توسط مهندسان مشاور را بر اساس چارچوب مهندسی ارائه می‎دهد.