شرکت مهندسی مشاور «هفت شهر آریا»

درباره شرکت

رتبه نظام مهندسی:

پایه سه

رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:

پایه سه شهرسازی
پایه سه توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی
پایه سه طراحی شهری
پایه سه معماری

عضویت در:

جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ساختمان
کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

مشتریان ما