جزئیات پروژه

طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد را به ۹ بخش با عملکرد های مختلف تقسیم نموده است. پیکره هفتم از این تقسیم بندی، به صنایع متوسط، کوچک و انبارها اختصاص یافته است و بر همین اساس و در راستای اجایی و عملیاتی آن، شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار در دهه ۷۰ پایه گذاری گردید. لیکن به دلایلی، در گذشته این اراضی صنعتی چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۳۹۶ مدیران منطقه آزاد چابهار با توجه به قابلیت های بالقوه منطقه و شرایط مساعد سرمایه گذاری، تصمیم به تهیه طرح تفصیلی برای پیکره مورد نظر گرفتند. بر این اساس و با شروع پروژه، مهندسان مشاور هفت شهر آریا با مطالعه دقیق میدانی و نیز بررسی و گردآوری کلیه اطلاعات صنعتی اقتصادی و همچنین ضوابط و مقررات تخصصی شهرک صنعتی، اقدام به تهیه و تدوین این طرح نمودند.

اهمیت مطالعات اقتصادی و صنعتی در طرح تفصیل شهرک صنعتی

معمولا در تهیه طرح های تفصیلی بافت های مسکونی، کارشناسان شهرسازی و معماری با کمک کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، به تهیه طرح می‌پردازند. ولی در رابطه با تهیه طرح تفصیلی شهرک صنعتی، کارشناسان بخش اقتصادی و بخش صنعتی با بررسی دقیق معیارهای اقتصادی و صنعتی، به کارشناسان شهرسازی و برنامه ریزی شهری برای تهیه طرح تفصیلی شهرک صنعتی کمک زیادی میکنند. در واقع تحقق پذیری مطلوب طرح، و استقرار و شروع به فعالیت صنایع، منوط به کار کارشناسی کارشناسان بخش صنعت و اقتصاد می‌باشد و اهمیت این بخش های در طرح های شهرک صنعتی بسیار زیاد می‌باشد.

برنامه فیزیکی و فعالیت های قابل استقرار و غیر قابل استقرار

پیشنهادات مطالعات فرادست (از جمله طرح توسعه محور شرق، طرح جامع منطقه آزاد چابهار و …) گرفتن پیشنهاد از مدیران، کارشناسان و سرمایه گذاران انگاره اولیه تهیه برنامه فیزیکی فعالیت ها بوده است. در بررسی دقیق تر، معیارهای اقتصادی و صنعتی در مقیاس استان، تاثیر صنایع بزرگ مقیاس مجاور، امکان ایجاد زنجیره تولید از صنایع مادر، تامین نیازهای خدماتی پشتیانی و تعمیراتی صنایع مادر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ضوابط و مقررات بالادست در تایید یا رد استقرار فعالیت ها در برنامه فیزیکی، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح تفصیلی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار، توجه ویژه‌ای به صنایع شیلاتی، صنایع صادرات محور، پردازش محصولات وارداتی از افغانستان و صادرات مجدد، نیز واردات از هند و چین با قصد بسته بندی مجدد (Repacking) ، شده است.

الگوی پهنه بندی

در مرحله بعدی با بررسی ضوابط زیست محیطی، ضوابط الگوی باد غالب، ضوابط همجواری کاربری ها، تاثیر صنایع بزرگ مقیاس مجاور (کارخانه فولاد و پتروشیمی) و ضوابط توزیع زمین، نسبت به ارائه الگو پهنه بندی اقدام گردید.

تحلیل عملکردهای گزینه های پیشنهادی پهنه بندی
تحلیل عملکردهای گزینه های پیشنهادی پهنه بندی

مطالعات ترافیکی

شهرک صنعتی با حجم بالای ترافیک در پیک کاری صبح و عصر و همچنین حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین (مواد خام و فرآورده ها) نیاز به مطالعه دقیق ترافیکی دارد. در این بخش، با دسته بندی صنایع به صنایع سبک و سنگین (به لحاظ بار ترافیک نه به لحاظ ابعاد) با کمک ضوابط ITE ، میزان بار ترافیکی هر پهنه و کل شهرک صنعتی تعیین گردید. در نهایت با تجزیه و تحلیل مطالعات ترافیکی، ساختار شبکه معابر پیشنهادی، عرض معابر و ضوابط و مقررات آن، طراحی گردید.

شبکه معابر پیشنهادی
شبکه معابر پیشنهادی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

تهیه طرح تفصیلی نهایی

در نهایت بعد از تهیه نقشه پهنه بندی پیشنهادی، نقشه طرح تفصیلی پیشنهادی شهرک صنعتی (پیکره هفتم) منطقه آزاد چابهار ارائه گردید. در طرح نهایی، محدوده ها تدقیق و تمام صنایع قابل استقرار به ریز، با تهیه لیست بلند به همراه کد آیسیک (ISIC)، تعیین گردید.

اولویت بندی توسعه

با توجه به هزینه بر بودن اجرای شبکه زیرساخت و تاسیسات زیربنایی، تعیین الگوهای توسعه به لحاظ صرفه جویی در منابع، از اهمیت بالایی برخوردار است. در شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار، با بررسی معیارهای کالبدی فضایی، اولویت بندی خاصی برای توسعه شهرک صنعتی در نظر گرفته شد.

پهنه های خدماتی

یکی از عوامل مهم در تامین نیاز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، تامین سطوح و کاربری های خدماتی برای واحدهای صنعتی است. در طراحی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار، توجه ویژه به تامین این نیازهای در بخش های مختلف کل اراضی ۱۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی در مقیاس های عملکردی مختلف، صورت گرفته است.

مراکز و پهنه های خدماتی
مراکز و پهنه های خدماتی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

پهنه کارگاه های زود بازده و استارتاپ ها

کارگاه های کوچک زود بازده و استارتاپ ها دارای ارزش ویژه‌ای هستند. این گونه کسب و کارها اشتغالزایی بسیار بالایی نسبت به واحدهای بزرگتر دارند. همچنین احتمال جذب نیروهای کار بومی این کارگاه‌ها، نسبت به واحدهای بزرگ بسیار بیشتر است. همچنین ایجاد کسب و کارها در غالب واحدهای استارتاپی جدید با توان اقتصادی پایین برای افراد محلی و بومی، اهمیت بسیار زیادی در همراهی جوامع محلی دارد. بر این اساس در طرح تفصیلی شهرک صنعتی در چارچوب ضوابط و مقررات پهنه بندی و ضوابط و مقررات شهرسازی، توجه ویژه ای به واحدها و کارگاه‌های کوچک صنعتی شده است. در شهرک صنعتی چابهار پهنه ای با عنوان پهنه خدماتی و کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده است.

ارائه راهکارهای مدیریتی و ارائه ساختار تشکیلاتی سازمانی

فرآیند ثبت شرکت، گرفتن مجوز و تخصیص زمین در مناطق آزاد سایر کشور ها به منظور جذب سریع سرمایه، بسیار ساده و سریع می‌باشد. (در گرجستان ۲۴ساعت / امارات ۳ روز کاری / اتحادیه اروپا یک هفته) متاسفانه در ایران و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، بروکراسی اداری سازمان، این فرآیند را بسیار پیجیده و زمان بر نموده است.
به غیر مورد فوق، تجربه ثابت کرده است که با وجود فرآیند بسیار پیچیده و نظارت کارشناسان و مدیران بر فرآیند واگذاری و استقرار واحد های صنعتی، نتیجه مطلوبی در این واگذاری‌ها حاصل نشده است.در حال حاضر، بسیاری از واگذاری های انجام پذیرفته، فقط به منظور خرید ملک و سفته بازی بازار ملک سرمایه‌گذاران بوده است و هدف تولید صنعتی نداشته اند. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات، برای مدیرت شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار، راهکارهای مدیریتی خاصی پیشنهاد گردید. همچنین ساختار تشکیلاتی سازمانی و فرآیند و بروکراسی کاری جدیدی طراحی گردید.

ضوابط و مقررات

بعد از تهیه نقشه طرح تفصیلی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا، ضوابط ساخت تهیه گردید. این ضوابط و مقررات شامل مقررات پهنه بندی، منطقه بندی(zonning)، قطعه بندی، تراکم ساختمانی، نحوه استقرار ساختمان ها و واحدهای فعالیتی و سایر ضوابط و مقررات می‌گردد.

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار
ضوابط و مقررات شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

برای اطلاع از نحوه سرمایه گذاری در شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار میتواند مقاله زیر را مطالعه نمایید:

اقتصاد سال ۱۳۹۸ و سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان سازمان منطقه آزاد چابهار
موقعیت سیستان و بلوچستان
مساحت عرصه 1100 هکتار
تکمیل 1396

جزئیات پروژه

طرح توجیهی واحد اقامتی پذیرایی بوم گردی قدیم خونه لسکوکلایه

گردشگری پایدار

اصول گردشگری پایدار در سال ۱۹۸۸ توسط سازمان گردشگری جهانی به عنوان بخشی از توسعه پایدار مطرح شد. گردشگری پایدار یک اقدام پیشرو در جهت مدیریت همه منابع است. به نحوی که ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را مورد ملاحظه قرار داده و یکپارچگی فرهنگی، فرآیندهای اکولوژیکی اساسی، تنوع زیستی و سیستم‌های حمایت‌کننده از زندگی را تثبیت می‌نماید و به نسل‌های آتی منتقل نماید.

 

اکوتوریسم

اکوتوریسم که ضمن آنکه «اصول حاکم بر توسعه پایدار» بر همه فعالیت‌های بشری از جمله گردشگری پایدار را در بر دارد ولی واجد خصوصیات منحصر به فرد خود نیز می‌باشد. اکوتوریسم همه انواع گردشگری طبیعی که طی آن مشاهده و گرامیداشت عرصه‌های طبیعت و نیز آداب و رسوم فرهنگی غالب مردم محلی مدنظر اصلی گردشگران قرار میگیرد را شامل میشود. کلیه ملاحظات آموزشی و توصیفی نیز در اکوتوریسم مطرح می‌باشد. این نوع گردشگری، اثرات منفی بر محیط زیست اجتماعی، فرهنگی و طبیعی را به حداقل می‌رساند.

 

هدف از واحد اقامتی ، پذیرایی و بوم گردی قدیم خونه

کارفرما که سابقه چندین ساله در حوزه گردشگری داشت، دغدغه حفظ و پایداری طبیعت و فرهنگ کشورمان را داشت. این انگیزه‌ باعث شد تا برای یک مجموعه بوم‌گردی برنامه‌ریزی نماید.
بدین منظور و در ابتدا تمامی کشور مورد مطالعه قرار داده شد تا مکانی یافته شود که پتانسیل های لازم از جمله وجود معماری زنده، بافت سنتی، غذاهای متنوع محلی، لباس، صنایع دستی و … در کنار جاذبه های طبیعی و تاریخی را داشته باشد. با بررسی‌های انجام شده استان گیلان را از این حیث غنی یافتیم. سپس با بررسی جزییات بیشتر منطقه لسکوکلایه بزرگ پیدا گردید. با بررسی های دقیق تر لسکوکلایه بزرگ را به جهت نزدیکی به جاذبه هایی همچون تالاب انزلی، پارک ملی بوجاق، مصب سفیدرود، ساحل دریا، پل چوبی کیاشهر، پناهگاه حیات وحش امیرکلایه، وجود بافت سنتی در روستا و همراهی مردم بومی و محلی و … از سایر گزینه ها مناسب تر دیدیم و زمینی در منطقه خریداری گریدید

 

طرح معماری

زمین خریداری شده دارای بنای قدیمی کوچکی بود. با توجه به این شرایط، طرح معماری بوم کلبه قدیم خونه شامل دو بخش مرمت بناهای موجود و اجرای بنای جدید گردید. در هر دو بخش نیز تلاش بر این است که از معماری بومی گیلان حداکثر استفاده برده شود و از عناصر معماری خطه گیلان کاملا استفاده گردد.
در طرح نهایی بخش های اتاق ها، مدیریت، انبار، آشپزخانه، نهارخوری، سرویس بهداشتی در نظر گرفته شد. همچنین در بخش تاسیسات، نحوه نورپردازی و برق رسانی به بخش های مختلف و همچنین نحوه سرمایش و گرمایش با ظرفیت مناسب برای واحد پذیرایی گردشگری بوم گردی قدیم خونه در نظر گرفته شد.

 

برنامه بهره‌برداری

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته هدف از این واحد بوم گردی آشنایی با فرهنگ مردم منطقه می باشد. بر این اساس در گزارش طرح توجیهی بوم گردی واحد اقامتی بومی قدیم خونه برنامه غذا و لباس و موسیقی و صنایع دستی به صورت کاملا مفصل طراحی و برامه ریزی گردید. در این برنامه نوع غذاهایی که سرو میشود، نوع لباس و پوشش پرسنل، نوع موسیقی استفاده شده و همچنین صنایع دستی که به استفاده کنندگان از فضا استفاده میکنند برنامه ریزی گردید.

 

هزینه‌های اجرای طرح بوم کلبه

هزینه های اجرایی پروژه واحد اقامتی پذیرایی بوم گردی قدیم خونه لسکوکلایه بر اساس ریز هزینه های خرید زمین، هزینه اجرایی ساختمان و محوطه سازی، هزینه تجهیزات و .. برآورد گردید. کل هزینه های پروژه از صفر تا صد و برای بهره برداری کامل حدود ۹۰۰ میلیون تومان برآورد گردید.

 

ارائه به سازمان گردشگری و صنایع دستی برای گرفتن تسهیلات مربوطه

طرح فوق بعد از نهایی شدن برای گرفتن تسهیلات مربوطه، به سازمان گردشگری و صنایع دستی ارائه گردید. هم اکنون طرح فوق در مرحله معرفی به بانک عامل جهت گرفتن تسهیلات اختصاص یافته می‌باشد. در زمان پیگیری کارهای اداری، مراحل اجرایی پروژه نیز بر اساس طرح پیشنهادی مشاور پیش میرود.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخض خصوصی
موقعیت گیلان
مساحت عرصه 1000
تکمیل 1396

جزئیات پروژه

طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری

طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری کشاورزی اقامتی برنهشت به در خواست کارفرما، شرکت تعاونی مسکن کالای نفت تهران، توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا، انجام پذیرفت. طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری، در زمینی به مساحت ۱۹۷ هکتار، در منطقه برنهشت شهر کیلان در مجاورت شهر دماوند، واقع شده است.

 

شهر دماوند

شهر دماوند از شهرهای مهم حومه تهران می‌باشد. این شهر قابلیت های مطلوب محیطی، حیات وحش ، پوشش گیاهی و منابع آب آن و تنوع اقلیمی محیط دارد. این شرایط باعث گردیده است که زمینه جذب بازدیدکنندگان در سطح محلی، منطقه ای و ملی فراهم آید. شهر دماوند با توجه نزدیکی آن به پایتخت ایران، تهران، مقصد بسیار از گردشگران یک روزه و چند روزه، در تمام فصول به حساب می‎آید.

 

گردشگری کشاورزی

گردشگری کشاورزی (Agriculture Tourism ) که به عنوان گردشگری مزرعه (Farm Tourism )گردشگری خاک ( ( Agro Tourism، یا ( ( Vacation Farm نیز شناخته می شود در جهان پیشینه ای طولانی دارد. در تعاریف، گردشگری کشاورزی به گونه ای از گردشگری اطلاق می شود که هدف از سفر، بازدید تفریحی یا علمی از محیط‌های کشاورزی است که فرد بازدیدکننده از نزدیک می تواند نسبت به تمامی مراحل تولید تا فراوری محصولات کسب دانش نموده یا به صورت فعال در بخشی از فعالیت ها مشارکت نماید. گردشگری کشاورزی فعالیتی ، تجاری است که ضمن ترکیب شاخص های اصلی کشاورزی و گردشگری تجربه ای منحصر به فرد را برای گردشگر خلق میکند.فعالیتی که محرک اقتصادی و عامل افزایش درآمد کشاورز و جامعه محلی است.

 

مقاصد برتر اگری توریسم در جهان

ایتالیا، بریتانیا، ترکیه، آمریکا، مالزی، تایوان، اسپانیا برزیل، هاوایی، گرادانا، فیلیپین، از مقاصد مهم اگری توریسم یا گردشگری کشاورزی میباشند که نمونه های موفق هر یک در گزارش طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری ارائه شده است.

 

کاربری ها و عملکرد های دهکده گردشگری برنهشت

در طرح این پروژه، علاوه بر خدمات تفریحی و امکانات ورزشی، ساختار ویژه ای برای ترکیب اقامت و زراعت به صورت واحدهای مستقل و پهنه های یکپارچه دیده شده است.

 

گزینه های پیشنهادی برای دهکده گردشگری

در این مرحله، ۳ گزینه یا سناریو برای سایت ارائه گردید. برای هریک از این گزینه ها یک نقشه تهیه گردید. و کاربری های عمده تدوین گردید.

تحلیل و ارزیابی طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری

در مرحله تحلیل و ارزیابی، ابتدا معیار های مختلفی برای تحلیل سناریو ها به دست آمد و هر یک بر اساس اهمیتی که داشتند، وزن دهی شدند. سپس در هر یک از سناریو ها در هر یک از معیار ها امتیاز دهی گردید. بعد از آن بر اساس وزن هر معیار، با تکنیک AHP ، سناریو های مختلف در قیاس با یکدیگر بررسی و تحلیل گردید. و در نهایت با توجه به پتانسیل های زمین، گزینه های پیشنهادی، اولویت دهی گردید.

 

طرح نهایی برای طرح توجیه فنی اقتصادی دهکده گردشگری کشاورزی

در مرحله نهایی برای سناریو برگزیده شده، یک برنامه فیزیکی جامع تدوین گردید. در این برنامه فیزیکی، مساحت های مورد نیاز هر یک از عملکردهای اصلی بر اساس نیاز ها و قابلیت های سایت، به صورت یک جدول مفصل ارائه گردید. و در نهایت گزارش برای مراحل بعدی کار طراحی معماری و همچنین برای ادامه فرآیند اداری و پروسه گرفتن تسهیلات مالی از بانک ها ، به کارفرما تحویل داده گردید.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت تعاونی مسکن کالای نفت تهران
موقعیت تهران
مساحت عرصه 200 هکتار
تکمیل 1395

جزئیات پروژه

طراحی مجتمع تجاری

زمینی واقع در خیابان جمهوری اسلامی کرمان وجود داشت که کارمفرما تصمیم به کسب مجوز ساخت تجاری و احداث مجتمع تجاری گرفته بود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا اقدام به طراحی مجتمع تجاری کرمان ، با مساحت زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع نموده اند. طراحی معماری این مرکز مرکز تجاری شامل طراحی فاز صفر و فاز یک پروژه بوده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان کرمان
مساحت عرصه 1000 متر مربع زمین
تکمیل 1388

جزئیات پروژه

تعریف امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه ۱۵ تهران

طرح امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی قطعه زمین حاج آقا قربانی، بر اساس نیاز وی برای ارائه به شهرداری منطقه ۱۵ تهران  و کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران تعریف گردید. این قطعه ۳۸ هزار متر مربعی در طرح تفصیلی شهر تهران دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط بود. این قطعه با توجه به بزرگ بودن آن، نیازمند اخذ مجوز اجرایی از کمیسیون ماده ۵ و شهرداری منطقه ۵ را داشت. کارفرما نیز برای مطرح کردن طرح در کمیسیون ماده ۵ ، نیاز به گزارش کامل امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی داشت. از طرفی کارفرما ، حاج آقا قربانی و شرکای ایشان، نیاز به داشتند که روی زمین ۳/۸ هکتاری ، بیشترین مساحت برای ساخت برای رسیدن به بیشترین سود ، با حفظ ضوابط قطعه بندی و ضوابط معماری و شهرسازی در طرح تفصیلی منطقه فوق مورد نیاز طرح تفصیلی، به کار گرفته شود.

 

تهیه امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه ۱۵ تهران

طی هماهنگی و مذاکرات با مالک، با استناد بر اسناد و تجارب شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری و با توجه به ارزش اقتصادی زمین، ضرورت تهیه گزارش توجیهی فنی اقتصادی به منظور مشخص شدن چارچوب های اجرایی برای مالک ، برای گرفتن مجوزها و رعایت ضوابط، مقررات و آئیین نامه های اجرایی و عملیاتی و هم برای بالاتر بردن ارزش زمین با استفاده بهینه از فضا، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری، و بهره برداری بهینه از سطح و تناسبات به لحاظ مالی، گزارش توجیه فنی اقتصادی تهره و تدوین گردید.

 

روش امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه ۱۵ تهران

روش مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک آقای قربانی بر اساس آخرین متدها و مدل های کمی و کیفی در امکانسنجی، انتخاب بهینه کاربری زمین، برنامه ریزی اقتصادی و انتخاب سطح و تراکم ها و توجیه همه جانبه (فنی-اقتصادی) و به کار گیری و استفاده از طرح های مصوب بود.

 

پیشنهاد طرح امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه ۱۵ تهران

طرح پیشنهادی شامل قطعه بندی زمین، تیپ بندی هشتگانه، ارائه کاربری های مسکونی، تجاری، خدماتی، فضای سبز و ایجاد و طراحی شبکه معابر به تناسب برای تامین کلیه دسترسی ها و ارائه گزارش توجیه فنی اقتصادی با پایین ترین احتمال خطا در اخذ مجوز اجرایی و عملیاتی شدن پروژه است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت تهران
تکمیل 1395

جزئیات پروژه

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
موقعیت لرستان
تکمیل 1395

جزئیات پروژه

توجیه اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی اقامتی

مجموعه پذیرایی اقامتی فیروزکوه ، مجموعه ای در حال ساخت بوده که به دلایل مالی، مدت هفت سال بود که متوقف شده بود. طرح توجیهی اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی در راستای اخذ تسهیلات بانکی برای ادامه پروژه تعریف گردید.

 

موقعیت زمین و شرایط پروژه

این زمین به مساحت ۱۰۱۲ متر مربع واقع در شهر فیروزکوه می باشد. از نظر موقعیتی نسبت به شهر می توان گفت که تقریبا در محور غرب به شرق و در ابتدای شهر فیروزکوه می باشد.

 

فرآیند طرح توجیهی اقتصادی مالی

مهندسین مشاور هفت شهر آریا ابتدا وضعیت فنی مالی پروژه را بررسی نمودند. سپس راهکارهای استراتژیک برای توجیه اقتصادی مالی پروژه ارائه نمودند. این راهکارها، علاوه بر اینکه طرح پذیرایی اقامتی را به سودهی بیشتری ، نسبت به طرح اولیه، می‌رساند، نیاز بانک های عامل را برای توجیه دار شدن طرح و ارائه تسهیلات تامین می‌نماید.
با ارائه گزارش طرح توجیهی اقتصادی مالی توسط کارفرما به بانک های عامل، کارفرما توانست تسهیلات مطلوبی را از صندوق توسعه ملی، ذیل اعتبارات گردشگری، توسط بانک عامل، برای پروژه، دریافت نمود.

 

مشخصات آتی پروژه مجموعه پذیرایی و اقامتی فیروزکوه

رستوران و مجموعه تالارهای بزرگ پذیرایی و مجهز به کلیه خدمات مورد نیاز ساکنان بومی و گردشگران و مسافرین
واحدهای اقامتی به تعداد ۲۰ سوئیت اقامتی در کلاس متوسط که خدمات اقامتی را به گردشگران و مسافرین و نمایندگان سازمان ها و ادارات و … ارائه خواهد داد.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان آقای مولایی
موقعیت تهران
تکمیل 1395

جزئیات پروژه

لواسان، امکانسنجی مجموعه گردشگری

لواسان از شهرستان های استان تهران است که قابلیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه برای پروژه های گردشگری و توریستی دارد. پروژه امکانسنجی مجموعه گردشگری لواسان با هدف انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری برای اراضی ۱۰۰ هکتاری تعریف گردید.

 

شناخت لواسان، شروع مطالعات امکان سنجی گردشگری

طرح امکانسنجی گردشگری زمین ۱۰۰ هکتاری لواسان، طی جلسات مختلف، با دریافت نظرات کارفرما شروع گردید. سپس مهندسان مشاور هفت شهر آریا به شناخت وضع موجود و بررسی ظرفیت ها و توانمندی‌های حوزه نفوذ پروژه پرداخته شد. در این بخش از مطالعات امکان سنجی گردشگری، قابلیت های بالای منطقه برای سرمایه گذاری در یک مجموعه گردشگری، در قالب پارامترهای اقتصادی، کالبدی و اجتماعی، بررسی گردید.

 

جمع بندی مطالعات امکان سنجی گردشگری با کمک سند چشم انداز و اهداف و راهبردها

در بخش بعدی مطالعات امکان سنجی گردشگری، با جمع بندی بخض قبلی، یک سند چشم انداز برای اراضی ۱۰۰ هکتاری، با هدف توسعه گردشگری و همچنین بهره‌وری اقتصادی سرمایه گذار، تدوین گردید. سپس، اهداف و راهبردهایی برای رسیدن به این سند چشم انداز ، اهداف و راهبردهایی که ما را به این چشم انداز می‌رسانند، تدوین گردید.

 

ارائه سناریوها و گزینه های پیشنهادی طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری ۱۰۰ هکتاری

بعد از جمع بندی که در فصل قبل صورت گرفت، سناریو ها و گزینه های پیشنهادی برای طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری تدوین گردید. سپس، گزینه ها، تحلیل و بررسی گردید. نقاط قوت و ضعف هر یک در قالب پارامتر های اجتماعی، کالبدی و به خصوص اقتصادی، تجزیه و تحلیل گردید. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت هر گزینه و همچنین وزن دهی و مقایسه آنها با تکنیک هایی نظیر سوات و ای اچ پی، گزینه نهایی و مطلوب  به دست آمد.

 

دریافت تسهیلات گردشگری با استفاده از طرح امکانسنجی مجموعه گردشگری

خدمت دیگری که مهندسان مشاور هفت شهر آریا به کارفرما ارائه نمود، مشاوره و پیگیری امور مالی بانکی اداری طرح برای گرفتن تسهلات بانکی بود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا، در کنار کارفرما، کلیه مراحل اداری را تا گرفتن تسهیلات مربوطه، که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و توسط بانک های عامل ارائه می‌شود، را تا زمان اخذ تسهیلات، پیگیری نمود.

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت تهران
مساحت عرصه 100 هکتار
تکمیل 1395

جزئیات پروژه

سرمایه گذاری ، طراحی و اجرا پروژه مجتمع مسکونی شهرک سرو آزاد واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران با زیربنای ناخالص ۷۵۰ متر مربع و زیربنای خالص و مفید ۴۵۰ متر مربع انجام گردید. این پروژه با کاربری مسکونی با نهایت دقت در طراحی اجرا و جزییات و نما و طراحی داخلی و دقت نظر در انتخاب مصالح مصرفی با هدف سرمایه گذاری با واحدهایی به مساحت های ۷۰ تا ۸۰ متر طراحی و اجرا گردید.

دارای امکانات:
سازه اسکلت بتونی با دیواربرشی های جانبی
گرمایش: پکیج و شوفاژ
سرمایش: کولر آبی ۷۰۰۰ آبسال
لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ ۵ لایه نیو پایپ
آبیاری قطره ای اتوماتیک برای باغچه های حیاط و پیاده رو
آیفون تصویری تابا با صفحه نمایش ۴ اینچی حافظه دار
آسانسور با درب اتوماتیک
نورپردازی در نما با استفاده از نور مخفی در پشت سنگ و با استفاده از لامپ هاس SMD
نور مخفی با استفاده از لامپ های SMD در نشیمن
۴ عدد دوربین مدار بسته برای ورودی پارکینگ و حیاط
دو خط آنتن مرکزی برای تلویزیون و ماهواره
کف واحد ها: سنگ
کف و دیواره راهرو و پارکینگ: سنگ
نما: ترکیب سنگ تراورتن شکلاتی، کرم و چوب
پنجره ها ویستا بست-نمای جنوبی لمینیت شده قهوه ای
پنجره ها با لولای دو حالته ترک
کمد دیواری کشویی
درهای واحد های ضد سرقت
درهای داخلی ABS
سقف شیبدار آخر دارای پنجره دید آسمان
دارای پارکینگ و انباری و بالکن

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه 750 متر مربع ناخالص
تکمیل 1392

جزئیات پروژه

طراحی ساختمان اداری

ساختمان اداری پست امداد آب و فاضلاب منطقه ۱ شرکت آب و فاضلاب تهران در ۵ طبقه و با ۴ کاربری کاملا مجزا از هم شامل طراحی اداره پست امداد فاضلاب، طراحی اداره پست امداد آب، طراحی آزمایشگاه اب و بخش اداری و مدیریت  به اضافه پارکینگ‌های موردنیاز طراحی شده بود.
ورودی پیاده این ساختمان به سبب شیب بسیار زیاد در سمت شمال و در طبقه همکف قرار گرفته و دو ورودی در طبقه ۱- برای پست امداد فاضلاب و در طبقه ۲- برای پارکینگ در نظر گرفته شده است.

الزامات طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلابه

این ساختمان به دلیل اینکه جزو ساختمان های بسیار مهم به لحاظ ضوابط طراحی معماری و شهرسازی می‌باشد، تمام اصول و ضوابط مهم با ضریب اطمینان های بالا را باید رعایت نماید. به همین دلیل طراحی سازه، طراحی معماری، طراحی تاسیسات الکتریکی و طراحی تاسیسات مکانیکی در این ساختمان اداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است که تمام آنها در فرآید طراحی رعایت گردیده است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه 4200 متر مربع
تکمیل 1393