مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها

Version
Download ۱۱۲
Total Views ۵۷۲
Stock
File Size ۷۶٫۴۵ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸
Download

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها – مصوب ۱۳۶۸/۳/۱
به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی ها که عموما منجر به توسعه بی رویه به سمت جاده‌های مذکور می‌گردد ، شواری عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱/۳/۶۸ ضوابط زیر را تصویب نمود:
١ـ اراضی واقع در حد فاصل جادههای کمربندی و محدوده قانونی شهرها و همچنین تا عمق١۵٠ متر از حد حریم قانونی راه در بر خارجی جادههای مذکور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظی طرحهای مصوب جامع یا هادی واقع شدهاند به محدودههای مذکور اضافه میگردندمگر اینکه فاصله کمربندی از محدوده و وسعت اراضی فیمابین به حدی باشد که در طول عمر طرح تاثیری در میزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجرای مقررات نظارت بر حریم استحفاظی را عملاغیر ممکن بسازد که تشخیص آن با کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درشهرهای دارای طرح جامع و مراجع و مقامات مسوول بررسی و تصویب طرحهای هادی حسبمورد خواهد بود .
٢ـ ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات تا عمق ١۵٠ متر ، از بر حریم راه در طرفین جادههایواقع در حریمهای استحفاظی و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جادههای مذکورممنوع است .
٣ـ احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات در طرفین کلیه راههای بین شهری واقع در محدودهاستحفاظی و حریم شهرها به عمق ١۵٠ متر مربع از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راههایدسترسی هم سطح به جادههای اصلی ممنوع است مگر در مورد کاربریهای خاص که هم محلکاربری و هم راههای دسترسی لازم عینا در قالب طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیمشده یا ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشد .

سایر توضیحات و تبصره ها در دانلود

Write a Reply or Comment