مرداد ۱۹ ۱۳۹۵ 0نظر

شرح خدمات مجموعه شهری – اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد

شرح خدمات مجموعه شهری  - اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد

Version
Download ۱۹۱
Total Views ۳۳۱
Stock
File Size ۲٫۰۸ MB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
Last Updated مهر ۵, ۱۳۹۵
Download

جزییات شرح خدمات بخش دوم مرحله اول طرحهای مجموعه شهری اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد

 

مقدمه

فصل اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری بر اساس یافته های مطالعات مرحله اول

فصل دوم - مطالعات پایه: منابع طبیعی ،محیط زیست ، مطالعات پایه اوقاف فراغت و مراکز تفریحی ، جاذبه های طبیعی ، مطالعات پایه انسانی ، مطالعات پایه اقتصادی ، نیروی انسانی ، صنعت معدن و گردشگری ، کشاورزی ، خدمات ، بررسی توزیع فضایی درآمد ، اقتصاد زمین و مسکن ، مطالعات پایه حمل و نقل ، شبکه جابه‌جایی و ارتباطات ، مطالعات پایه کالبدی ، مطالعات پایه زیرساخت ها ، تاسیسات تولید و انتقال آب شهری ، مطالعات پایه امکان سنجی توسعه و عمران و مدیریت فضا در مجموعه شهری ، جمع بندی مطالعات پایه

فصل سوم - تحلیل ها : در زمینه اقتصادی ، در زمینه جمعیت ، در زمینه اجتماعی و فرهنگی ، خلاصه و جمع بندی ، تبیین ساختار کلی نظام کالبدی – فضایی مجموعه شهری ، تبیین ساختار مدیریت مجموعه شهری

فصل چهارم – مبانی برنامه ریزی: تعیین اهداف ، سیاست ها و راهبردها ، ارزیابی و تلفیق راهبردها و سیاست های پیشنهادی ، تدوین الگوهای توسعه و عمران مجموعه شهری بر مبنای تعامل فضایی

فصل پنجم – تدوین طرح: نظام منطقه بندی کاربری زمین و فضا در مجموعه شهری ، تعیین کلیات ضوابط و مقررات استفاده از زمین ، نظام فضاهای سبز و باز در مجموعه شهری ، نظام فعالیت و سکونت در مجموعه شهری ، نظام تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی و ایمنی آنها در مجموعه شهری ، تظام مراکز فرهنگی فراغتی تفریحی و گردشگری در مجموعه شهری ، نشام برنامه ریزی حمل و نقل و شبکه ارتباطی در مجموعه شهری ، نظام مدیریت و توسعه و عمران مجموعه شهری ، پیشنهاد تهیه طرح های تفصیلی پایه ، طرح های موضعی و موضوعی در محدوده مجموعه شهری متناسب با مقیاس مطالعات، امکان‌سنجی اجرای طرح ، برنامه زمانبندی اجرای طرح ،

فصل ششم – نحوه ارائه اسناد طرح : اسناد برنامه ای طرح، گزارش توجیهی و اسناد پشتیبان طرح ،