مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

Version
Download ۷۰۱
Total Views ۱۵۰۶
Stock
File Size ۱۳۱٫۰۳ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸
Download

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی( تهیه طرح توجیهی )

۱ -شناخت اجمالی و موقعیت کلی پروژه
۱-۱ -انجام هماهنگی های لازم با مالک جهت اخذ اسناد پروژه به ویژه وصول تصاویر اسناد مثبته : سند مالکیت، آراء - نوعیت ملک- موات، دایر و بایر، باغ ، آراء قضائی و ... .
۱-۲ -طرح موضوع درخواست به صورت شفاف و مشخص .
۱ -۳ -بررسی برنامه ها، احکام و فرامین طرح های بالادست در خصوص مورد تقاضا (در صورت وجود احکام مذکور).

۲ -شناخت حوزه بلافصل پروژه و ویژگی های عام آن (متناسب با مقیاس عملکردی پروژه)
۲-۱ -معرفی مشخصات کلی حوزه بلافصل.
۲ -۲ -بررسی کارکردهای اصلی و کاربری اراضی، میانگین تعداد طبقا ، میانگین دانه بندی قطعات و کیفیت ساخت و قدمت ابنیه در حوزه بلافصل در اسناد فرادست.
۲ -۳ -مطالعه و بررسی وضعیت جمعیتی حوزه بلافصل پروژه.
۲ -۴ -بررسی سلسله مراتب حرکت و دسترسی و ویژگی آنها به تفکیک محورهای اتصال به محدوده پروژه.

۳‐سنجش ویژگی های پروژه
۳-۱ -موقعیت قرار گیری پروژه( معرفی زمین، مشخصات ثبتی و ملکی، ابعاد، مساحت و... ).
۳-۲ -بررسی و تحلیل ویژگی های طبیعی و کالبدی زمین( شامل : توپوگرافی، شیب، پوشش گیاهی، حرایم طبیعی و مصنوعی و سایر مستحدثات و تاسیسات موجود در آن با استفاده از عکس های ماهواره ایی و نقشه های گیتاشناسی).
۳ -۳ -بررسی و تحلیل جمعیت پذیری محدوده پروژه و تطبیق آن با ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی( به خصوص در شرایطی که پروژه معطوف به بارگذاری مسکونی قابل توجهی می باشد) .
۳ -۴ -بررسی و تحلیل ورودی و خروجی های مرتبط با پروژه و نحوه تأمین پارکینگ و ظرفیت موجود آن.
۳-۵ -بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های مصوب شهری مؤثر بر موقعیت پروژه از جمله در نقشه های پهنه بندی طرح تفصیلی و حوزه بلافصل آن، کلیه مصوبات مرتبط با زمین از جمله آراء ماده ۱۲ زمین شهری، ماده ۷ و ماده ۱۰۱، وضیت صدور پروانه، دستور نقشه های صادر شده و تمامی سوابق شهرسازی، اطلاعات سامانه طرح تفصیلی قدیم و جدید.
۳-۶ -ارائه ماتریس های لازم (SWOT .(

۴-گزینه های پیشنهادی
۴-۱ -ارائه گزینه های پیشنهادی.
۴-۲ -تعیین فعالیت های پیشنهادی، تعیین تراکم ساختمانی، سطح اشغال، تعداد طبقات، نحوه استقرار بنا(ها ) در زمین و
تهیه سایت پلان جانمایی و برنامه فیزیکی هر یک از گزینه ها.
۴-۳ -انتخاب و معرفی گزینه برتر.

۵-پیوستها
۵-۱-تصاویر اسناد مثبته (سند مالکیت، نوعیت ملک، آراء قضائی، پاسخ استعلامات مراجع ذیصلاح و ...) .
۵-۲-مشخص نمودن موقعیت ملک در نقشه اطلس گیتاشناسی.
۵-۳-مشخص نمودن موقعیت ملک در عکس های ماهواره ای.
۵-۴-کروکی های ملک به انضمام نقشه های مهمور به مهر کارشناس رسمی در صورت وجود در سوابق شهرسازی ملک
مربوطه.
۵ -۵ -موقعیت ملک در نقشه های طرح ملاک عمل ( با وضوح لازم جهت تشخیص لایه های اطلاعاتی نقشه مربوطه) .
۵ -۶ -ارائه تصاویر لازم وضعیت موجود پروژه، دسترسی های آن و بافت اطراف.

کل مقاله در دانلود

Write a Reply or Comment