آگوست 08 2016 ۰نظر

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

  • Version
  • دانلود 1950
  • حجم فایل 131.03 KB
  • File Count 1
  • زمان ساخت آگوست 8, 2016
  • Last Updated دی ۱۶, ۱۳۹۸

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی( تهیه طرح توجیهی )

1 -شناخت اجمالی و موقعیت کلی پروژه
1-1 -انجام هماهنگی های لازم با مالک جهت اخذ اسناد پروژه به ویژه وصول تصاویر اسناد مثبته : سند مالکیت، آراء - نوعیت ملک- موات، دایر و بایر، باغ ، آراء قضائی و ... .
1-2 -طرح موضوع درخواست به صورت شفاف و مشخص .
1 -3 -بررسی برنامه ها، احکام و فرامین طرح های بالادست در خصوص مورد تقاضا (در صورت وجود احکام مذکور).

 

 


خدمات "طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین" مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید ... 


 

2 -شناخت حوزه بلافصل پروژه و ویژگی های عام آن (متناسب با مقیاس عملکردی پروژه)
2-1 -معرفی مشخصات کلی حوزه بلافصل.
2 -2 -بررسی کارکردهای اصلی و کاربری اراضی، میانگین تعداد طبقا ، میانگین دانه بندی قطعات و کیفیت ساخت و قدمت ابنیه در حوزه بلافصل در اسناد فرادست.
2 -3 -مطالعه و بررسی وضعیت جمعیتی حوزة بلافصل پروژه.
2 -4 -بررسی سلسله مراتب حرکت و دسترسی و ویژگی آنها به تفکیک محورهای اتصال به محدوده پروژه.

3‐سنجش ویژگی های پروژه
3-1 -موقعیت قرار گیری پروژه( معرفی زمین، مشخصات ثبتی و ملکی، ابعاد، مساحت و... ).
3-2 -بررسی و تحلیل ویژگی های طبیعی و کالبدی زمین( شامل : توپوگرافی، شیب، پوشش گیاهی، حرایم طبیعی و مصنوعی و سایر مستحدثات و تاسیسات موجود در آن با استفاده از عکس های ماهواره ایی و نقشه های گیتاشناسی).
3 -3 -بررسی و تحلیل جمعیت پذیری محدوده پروژه و تطبیق آن با ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی( به خصوص در شرایطی که پروژه معطوف به بارگذاری مسکونی قابل توجهی می باشد) .
3 -4 -بررسی و تحلیل ورودی و خروجی های مرتبط با پروژه و نحوه تأمین پارکینگ و ظرفیت موجود آن.
3-5 -بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های مصوب شهری مؤثر بر موقعیت پروژه از جمله در نقشه های پهنه بندی طرح تفصیلی و حوزه بلافصل آن، کلیه مصوبات مرتبط با زمین از جمله آراء ماده 12 زمین شهری، ماده 7 و ماده 101، وضیت صدور پروانه، دستور نقشه های صادر شده و تمامی سوابق شهرسازی، اطلاعات سامانه طرح تفصیلی قدیم و جدید.
3-6 -ارائه ماتریس های لازم (SWOT .(

4-گزینه های پیشنهادی (طرح جدید یا تغییر پیشنهادی)
4-1 -ارائه گزینه های پیشنهادی.
4-2 -تعیین فعالیت های پیشنهادی (کاربری)، تعیین تراکم ساختمانی، سطح اشغال، تعداد طبقات، نحوه استقرار بنا(ها ) در زمین و
تهیه سایت پلان جانمایی و برنامه فیزیکی هر یک از گزینه ها و سایر تغییرات پیشنهادی
4-3 -انتخاب و معرفی گزینه برتر.

5-پیوستها
5-1-تصاویر اسناد مثبته (سند مالکیت، نوعیت ملک، آراء قضائی، پاسخ استعلامات مراجع ذیصلاح و ...) .
5-2-مشخص نمودن موقعیت ملک در نقشه اطلس گیتاشناسی.
5-3-مشخص نمودن موقعیت ملک در عکس های ماهواره ای.
5-4-کروکی های ملک به انضمام نقشه های مهمور به مهر کارشناس رسمی در صورت وجود در سوابق شهرسازی ملک
مربوطه.
5 -5 -موقعیت ملک در نقشه های طرح ملاک عمل ( با وضوح لازم جهت تشخیص لایه های اطلاعاتی نقشه مربوطه) .
5 -6 -ارائه تصاویر لازم وضعیت موجود پروژه، دسترسی های آن و بافت اطراف.

کل مقاله در دانلود

 

 

 


خدمات "طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین" مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید ... 


 

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر