مرداد 18 1395 1اظهار نظر

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

دانلود
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • دانلود 127
 • حجم فایل 71.19 KB
 • تعداد فایل 1
 • زمان ساخت 18 مرداد 1395
 • آخرین تغییرات 1 خرداد 1398

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز
مصوب 1350.3.31
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد و هيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.
تبصره 1 - شرکت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي که انتخاب فاصله 250 متر مذکور در اين قانون را با توجه به مقتضيات فني و محلي ضروري نداند فاصله کمتري را تعيين نمايد.
تبصره 2 - احداث بنا و ساختماني که صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي که طبق تشخيص شرکت ملي گاز ايران موجب خرابي و خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
آيين نامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذکور در ماده 11 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347 و حريمهاي مذکور در اين قانون ايجاد شده باشد و شرکت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند بر اساس ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يک ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سي و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس سنا رسيد.

1 نظر

 1. blank

  سعید عزیز، ما این بخشنامه را فقط در سایت هفت شهر آریا برای دانلود قرار دادیم و تصمیم گیر در این زمینه نیستیم.

  پاسخ

یک پاسخ یا نظر بنویسید

شش + یک =