افق طرح سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش‌بینی شده ۸۵۳۵ نفر
نرخ رشد جمعیت معادل ۲٫۵ درصد در نظر گرفته شده است
سطح حریم پیشنهادی شهر برابر با ۱۶۳۱ هکتار یعنی معادل ۹٫۶۷ درصد سطح محدوده شهر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ محله است.
تراکم ناخالص ۵۲ و تراکم خالص جمعیت شهر معادل ۱۷۰ نفر در هکتار است.