طراحی شهرک صنعتی

شهرک صنعتی چیست ؟

کاربری صنعتی: عرصه هایی که برای فعالیت‎های تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

شهرک صنعتی: محدوده ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

طبقه بندی صنایع شهرک صنعتی بر اساس آلودگی زیست محیطی

رده ۱: کاربری‌ها صنعتی یا کارگاهی که مجاز هستند داخل شهر ها یا روستا استقرار پیدا کنند.

رده ۲ تا ۶: کاربری‌های صنعتی که مجاز هستند در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها و داخل شهرک‎های صنعتی با حفظ حریم مستقر شوند.

رده ۷: محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول زیر و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

شهرک های صنعتی در چه فاصله‎ای از شهر ها و سکونتگاه ها می‎تواند قرار بگیرند؟

حداقل فاصله مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی از شهرها و روستاها و سایر اراضی ملی بر اساس طبقه‌بندی زیست محیطی صنعت مورد نظر و جدول زیر، تعیین می‌شود.

مراحل طراحی شهرک صنعتی به چه صورت است؟


طراحی شهرک صنعتی در دو مرحله اصلی مورد مطالعه و طراحی قرار می‎گیرد. در مرحله اول کلیات طرح پهنه بندی، شبکه معابر به دست می‏آید و در مرحله دوم طرح، تدقیق می‌شود و در مقیاس اجرایی، ارائه می‌شود.

مرحله اول – طرح تفصیلی شهرک صنعتی:

در مرحله اول به شناخت وضع موجود پرداخته می‌شود. ویژگی های کالبدی-فضایی و اقتصادی منطقه در این مرحله بررسی می‌شود. همچنین ضوابط مقررات زیست محیطی و سایر ضوابط مقررات الزامی در این مرحله نهایی می‌شود. در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات لیست صنایع قابل استقرار مشخص می‌شود. درگام دوم با در دست داشتن لیست صنایع، نحوه پهنه بندی صنایع مستقر در این مرحله با مقیاس ۱:۲۰۰۰ در نقشه پهنه بندی صنایع، طراحی می‌شود. در این نقشه جانمایی تمام صنایع و تاسیسات و تجهیزات مشخص می‌شود. سایر پیشنهادات فنی اقتصادی و همچنین سازمان تشکیلاتی اداره امور در این مرحله مشخص می‌شود.

مرحله دوم – طرح آماده سازی شهرک صنعتی

در این مرحله نقشه های اجرایی و سیویل شهرک صنعتی ارائه می‌شود. خروجی این مرحله نقشه های تفکیکی، (بر و کف)، طراحی هندسی معابر، تهیه پروفیل های عرضی و طولی مناسب، تهیه نقشه های جمع آوری فاضلاب، تهیه نقشه های جمع آوری آب های سطحی، نقشه شبکه آتش نشانی و شیرهای هیدرانت، نقشه محل عبور خطوط انرژی، نقشه طراحی جزییات کانال ها و جوی ها و جدول معابر، جانمایی دقیق محل تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر تاسیسات و تجهیزات است. مقیاس نقشه ها در این مرحله، ۱:۵۰۰ است.

خلاصه فرآیند انجام پروژه

مرحله اول: مطالعات طرح تفصیلی

در این مرحله طرح ها و نقشه های پیشنهادی در مقیاس ۱:۲۰۰۰ به کارفرما ارائه می‌شود

مرحله دوم: مطالعات طرح آماده سازی

در این مرحله، نقشه های فاز دو اجرایی طرح آماده سازی (سیویل) به همراه نقشه های فاز دو تاسیسات ارائه می‌شود

استعلام گواهی صلاحت سازمان برنامه و بودجه کشور

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره شهرسازی

شرح خدمات طراحی شهرک صنعتی

شرح خدمات مرحله اول، بر اساس شرح خدمات پیوست دو قرارداد تیپ ۱۲ (انجام مطالعات طرح توسعه و عمران) با پاره ای تغییرات، است. شرح خدمات مرحله دوم، شرح خدمات تیپ طرح های آماده سازی با پاره تغییرات است.

حق الزحمه طراحی شهرک صنعتی

حق ‎الزحمه مرحله اول بر اساس حق‎الزحمه پیوست دو قرارداد تیپ ۱۲ در نظر گرفته می‎شود. حق الزحمه مرحله دوم، بر اساس بخشنامه ۳۱۹۱- بند ۳-۶ کارهای عمومی ساختمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تعیین می‌شود.

blankسوالی دارید ؟

مستقیم از خودمان بپرسید ! آماده پاسخگویی هستیم