ظهور مجتمع های تجاری

با ظهور عصر انقلاب صنعتی، تولید کارخانجات، رشد بالاتری گرفت. با بالا رفتن تولید، محصولات متنوعتری در بازارها عرضه گردید. برای عرضه این محصولات متنوع ایجاد شده در عصر انقلاب صنعتی، نیاز به فضاهای بزرگتری برای ارائه این محصولات به خریداران احساس میشد. نیاز به فضاهای بزرگ و وسیع در این دوران، ایده اولیه شکلگیری مجتمع ها تجاری بزرگ در مگاشهر های جدید عصر صنعتی بود.

مجتمع های تجاری با بازدید کننده بالا

رقابت برای تصاحب مشتری بیشتر

بعد از ظهور مجتمع های تجاری، رقابت برای تصاحب مشتری بیشتر شروع شد. در شهر تهران و در گام اول، راسته های تجاری در رقابت با بازاز سنتی، به راسته خیابان جمهوری نقل مکان کردند. در گام بعدی راسته این مجتمع های تجاری از خیابان جمهوری به مرکز شهر و شمال شهر کوچ نمودند و امکانات جدیدی به آنها اضافه گردید. در گام سوم با رشد فزاینده مجتمع های تجاری، به تدریج مدیران این مجموعه های تجاری، برای جذب مشتری بیشتر شروع به عرضه جوایز نفیس به مشتریان کردند. در گام چهارم و با بالا گرفتن رقابت بین مجتمع های تجاری، سرمایه گذاران، خدمات تفریحی بسیار بیشتری را برای جذب خریداران به مجتمع های خرید وارد کردند. در این دوران دیگر مجتمع های تجاری به فضاهای شهری چند عملکردی تبدیل شده بودند که مجموعه خدمات متنوعی تفریحی تفرجی را به خریداران ارائه می‎دادند. ولی این روش ها نیز در بلند مدت، کمکی در حفظ موقعیت این فضاهای شهری نکرد.

blank
blank

مجتمع های تجاری خالی از مشتری در اراک، مشهد و تهران

سرانه تجاری

در کلان شهرهای ایران به ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. میانگین این سرانه در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۲۰۰ نفر و در کشورهای در حال توسعه به ازای هر ۱۵۰ نفر است.
سرانه تجاری در کلان شهر های ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲ متر مربع به ازای هر نفر خواهد رسید. این آمار در گذشته حدود ۹ متر مربع و در استاندارد جهانی این سرانه در حدود ۲-۴ متر مربع است.
در این چند سطر، به وضعیت بازار عرضه مجتمع تجاری پرداخته شده، تا سرمایه‎گذاران متوجه شوند در چه عرصه‎ای در حال ورود هستند. این عرصه بازاری بسیار تنگاتگ با رقبا است که هر حرکت غیر علمی، میتواند شما را از رقابت حذف نماید. ولی چگونه در این بازار پر عرضه و کم تقاضا، یک مجتمع تجاری موفق طراحی کنیم؟

blank

نمودار مقایسه مشهد با سایر کشور ها در سرانه جمعیت به واحد صنفی

blank

سرانه تجاری در مشهد و استاندارد جهانی

سوابق حرفه ای مهندسان مشاور هفت شهر آریا

blank

سوابق کامل حرفه ای مهندسان مشاور هفت شهر آریا در این رزومه جمع آوری شده است.

دیدگاه سنتی در طراحی مجتمع تجاری

در دیدگاه سنتی، ساخت یک مجتمع تجاری موضوعی صرفا در حیطه مهندسان سازه و معماری بود. ولی این دیدگاه در عصر حاضر که رقابت تنگاتنگی بین این مجتمع های تجاری وجود دارد، تضمنین برای موفقیت این کسب و کار نمی‎باشد.

blank

ایدئوگرام طراحی مهندسی در طرح و ساخت مجتمع های تجاری تا دهه ۹۰ هجری

دیدگاه های جدید در طراحی مجتمع تجاری

امروزه، کارشناسان برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی اقتصادی، برنامه ریزی کالبدی، برنامه ریزی مدیریت مجموعه و برنامه ریزی بازاریابی، در کنار مهندسان معمار، سازه و تاسیسات، در طراحی مجتمع تجاری تاثیرگذار هستند.

blank

ایدئوگرام مهندسان مشاور هفت شهر آریا در طراحی مجتمع تجاری

کارشناسان اقتصادی، برنامه ریزی کالبدی و بازاریابی در مهندسان مشاور هفت شهر آریا با بررسی سناریوهای مختلف مجتمع تجاری، راهکارهای مناسب را ارائه می‎دهند. این کارشناسان سوالاتی مانند اینکه واحدهای مجتمع تجاری چه کاربری داشته باشند. یا واحدهای تجاری با چه مساحتی طراحی شوند. یا چه فضاهای خدماتی و تفریحی را به مشتریان ارائه دهیم و یا روش فروش پیش فروش چگونه باشد، را پاسخ می دهند. در واقع کارشناسان با پاسخ به این سوالات استراتژی ها و راهبردهای پروژه را ترسیم می‎کند و این استراتژی ها به طراحان در طراحی مجتمع تجاری کمک می‎کند که کارفرما به اهداف خود دست پیدا نماید.

blank

مراحل طراحی مجتمع تجاری

مهندسان مشاور هفت شهر آریا، موفقیت را طراحی می‎کنند

شرح خدمات

شرح خدمات طراحی مجتمع تجاری، بر اساس بخشنامه های تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شرح خدمات کارهای عمومی ساختمان) است. این شرح خدمات کلیه خدمات ارائه شده توسط مهندسان مشاور را بر اساس چارچوب مهندسی ارائه می‎دهد. اما باور مهندسان مشاور هفت شهر آریا این است که ارائه این خدمات استاندارد، تضمینی برای موفقیت مجتمع تجاری نمی‎باشد. بر این اساس مهندسان مشاور هفت شهر آریا برای تضمین سودآوری سرمایه گذار، به این شرح خدمات موارد زیادی را اضافه نموده اند و در واقع شرح خدمات این مهندسان مشاور را از دو بخش به پنج بخش گسترش پیدا داده اند.

حق الزحمه

حق الزحمه طراحی پروژه ساختمانی بر اساس حق الزحمه استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شده است. (بخشنامه حق الزحمه کارهای عمومی ساختمان) حق الزحمه طراحی مجتمع تجاری، ضریبی از برآورد هزینه ساخت پروژه است که براساس حجم پروژه با معیارها و ضرایبی تعدیل می گردد.

خلاصه فرآیند انجام پروژه

بخش اول: مطالعات وضع موجود

در این بخش کارشناسان معماری و شهرسازی، به شناخت وضع موجود، بررسی ضوابط و مقررات مذاکره با کارفرما و بررسی آیین نامه ها و استاندارد های می‎پردازند. خروجی این مرحله شناخت وضع موجود است.

بخش دوم: مطالعات اقتصادی و بازار و بازاریابی

در این بخش کارشناسان اقتصادی به همراه سایر کارشناسان معماری، به بررسی منطقه و عرضه و تقاضا و همچنین بررسی اصناف منطقه می‎پردازند. کارشناسان بازاریابی در این مرحله به کارشناسان اقتصادی کمک می‎کنند تا سناریوهای پیشنهادی ارائه و با تحلیل های مختلف، گزینه نهایی مالی – اقتصادی – بازایابی تهیه گردد.

بخش سوم: تهیه برنامه کالبدی - مدیریتی

در این بخش با دریافت سناریو برگزیده بخش اقتصادی و بازاریابی، به تدوین ظرفیت فضاها و ریزفضاها و همچنین تدوین نظام بهره برداری پرداخته می شود.

بخش چهارم: طراحی فاز یک

در این مرحله طراحان معماری، با کمک مهندسان سازه و تاسیسات، به تهیه طرح فاز یک پروژه می‎پردازند.

بخش پنجم: طراحی فاز دو

در این مرحله، مهندسان معماری، سازه و تاسیسات، نقشه های مرحله اول را، با لحاظ نمودن شرایط دقیق فنی، به نقشه مرحله دوم اجرایی تبدیل می‎نمایند.