مرداد 19 1395 0اظهار نظر

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

دانلود
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • دانلود 1701
  • حجم فایل 138.19 KB
  • تعداد فایل 1
  • زمان ساخت 19 مرداد 1395
  • آخرین تغییرات 1 خرداد 1398

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع نمونه گردشگری

تعاریف و معیارها : منطقه نمونه گردشگری ، محدوده منطقه نمونه گردشگری، حوزه نفوذ کلان منطقه نمونه

 

شرح خدمات

بخش اول – کلیات (ضرورت‌ها، روش شناسی و مبانی نظری)

- طرح مساله

- اهداف

- ضرورت

- ماهیت و مقیاس طرح

- موقعیت مکانی طرح

- ماهیت و مقیاس پروژه

- برنامه ریزی و روش شناسی انجام کار

- تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع

- تجارب و نمونه های مشابه داخلی و خارجی

- اسناد و طرح های فرادست مرتبط با موضوع و موقعیت منطقه نمونه

 

بخش دوم- شناخت وضع موجود

- محیط و شرایط طبیعی جغرافیایی

- محیط زیست

- سیماعی اجتماعی فرهنگی در محدوده منطقه نمونه

- اوضاع اقتصادی در محدوده منطقه نمونه

- سیمای کالبدی- فضائی و وضعیت زیرساختها در منطقه نمونه

- صنعت گردشگری در محدوده منطقه نمونه

 

بخش سوم – تحلیل دادهها و ارزیابی وضع موجود منطقه نمونه گردشگری (تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها در سطح منطقه نمونه گردشگری و محدوده آن)

- عوامل طبیعی – جغرافیایی

- عوامل زیست محیطی

- عوامل اجتماعی- فرهنگی

- عوامل اقتصادی

- عوامل کالبدی- فضایی و وضعیت زیرساختها

- -صنعت گردشگری

- چشم اندازکلی وضع موجود بر اساس جمعبندی ارزیابی SWOT ( تحلیل ارزشها و پتانسیل- های منطقه نمونه در وضع موجود)

 

بخش چهارم: ارائه طرحها و برنامه‌های جامع توسعهای

- تدوین اهداف توسعه‌ای

- خط مشیها و سیاستهای راهبردی توسعه

- تدوین نظام جامع برنامه فیزیکی منطقه نمونه گردشگری

- تدوین نظام جامع عملکردی منطقه نمونه گردشگری

 

بخش پنجم: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح جامع منطقه نمونه گردشگری (با استفاده از نرم افزار camfar3 )

- انجام بررسی های مالی

-انجام بررسی های اقتصادی

 

بخش ششم: ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح جامع منطقه نمونه گردشگری (EIA )

فهرست نقشه‌های مورد نیاز:

 

پیوست شماره 1  -  شرح خدمات مطالعات اجمالی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های تفریحی- توریستی (گردشگری) و طبیعتگردی (اکوتوریسم )

1- کلیات طرح

2- بررسی موضوع موجود

3- -بررسی اثرات زیستمحیطی به تفکیک فاز ساخت و بهرهبرداری (پیشبینی آثار مثبت و منفی طرح)

4- تجزیه و تحلیل آثار و پیامدها و نتیجه‌گیری

5- برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی

6- -منابع، مأخذ و مراجع مورد استفاده در گزارش

7- نام، مشخصات و تجربیات تهیه کننده (گان) گزارش ارزیابی زیستمحیطی

8- پیوست و ضمایم

یک پاسخ یا نظر بنویسید

2 × سه =